Telefoons, laptops en dergelijke die in beslag zijn genomen van verdachten van een misdrijf moeten worden doorzocht op bepaalde teksten. Het Team Rendement Operationele Informatie (TROI) maakt applicaties en tools om dat goed en snel te doen. ‘Daar zijn dataspecialisten voor nodig en die zijn moeilijk te vinden’, zegt projectleider Adri Groeneveld. ‘Maar er zijn wel mensen met autisme die de juiste kennis hebben en toch niet aan het werk komen. Dus vroegen we ons af: kunnen we mensen met autisme bij ons inzetten?’

Dankzij SAOP-subsidie kon TROI in april 2019 vier dataspecialisten met autisme voor drie jaar inzetten. Via IT-Vitae, een uitzendbureau voor mensen met autisme, wierf TROI kandidaten. Er werd gekeken naar een aantal punten: welke tools en kennis hebben de kandidaten? Welke vorm van autisme hebben ze en kunnen we passende begeleiding bieden? ‘Zo kwamen we tot de keuze en plaatsing van vier dataspecialisten’, aldus Adri. ‘Zij krijgen inhoudelijke begeleiding van de vaste dataspecialisten van TROI; die geven dagelijks een briefing. Ook levert IT-Vitae een jobcoach met wie ik in ieder geval één keer per maand doorneem hoe het de dataspecialisten met autisme in het team vergaat.’

Goed resultaat

Tot nu toe zijn de ervaringen positief. ‘De insteek was om vier dataspecialisten met autisme aan ons team toe te voegen’, zegt Adri. ‘Eén is afgevallen en de andere drie werken nog bij ons. Dat vind ik een goed resultaat.’ Twee van de drie zitten nog in het team van Amsterdam en één heeft een aanstelling bij TROI Oost-Nederland. De subsidie van SAOP liep eind maart 2022 af en de twee Amsterdamse medewerkers worden nu betaald vanuit de landelijke banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Breed spectrum

‘Met autisme’ is een breed spectrum, merkt Adri op. ‘Op de instructiedag van IT-Vitae over omgaan met mensen met autisme gaven de kandidaten een inkijkje in hun wereld en beschreven ze hoe een autistisch brein werkt. Sommige teamleden realiseerden zich: ‘Dat heb ik ook wel een beetje.’ En ook zegt een collega weleens: ‘Het is dat ik weet dat je autisme hebt, anders zou ik het niet merken’. Degene die is afgevallen, was erg slim en had veel kennis. Maar die kennis en wat iemand ermee doet, moet wel aansluiten bij wat het team nodig heeft. Dat lukte bij hem niet; de communicatie met hem was moeilijk.’

Voor 30 jaar werk

Er is maatwerk nodig om mensen met autisme die specialist zijn op een bepaald gebied, zoals een datascientist, een goede plek te geven in de politieorganisatie. ‘Als politie werken we steeds meer datagedreven en dan zijn dergelijke specialisten hard nodig’, zegt Adri. ‘Het huidige functiehuis van de politie is daar niet altijd goed voor ingericht en de formatie laat het niet altijd toe om extra mensen te plaatsen. Het vraagt om een soepelere organisatie om deze mensen te behouden. Daar is ons alles aan gelegen: er ligt nog voor 30 jaar werk voor ze en ze zijn hartstikke goed. Binnen het team was en is er draagvlak om deze mensen in te zetten. Dat draagvlak is belangrijk, want ze hebben begeleiding nodig. Dat kost extra energie, ook nu nog. Je kunt het nooit volledig loslaten. Ze hebben structuur nodig. Als je de briefing een week overslaat, kunnen ze daar last van hebben. Maar ze leveren een volwaardige professionele bijdrage in het proces.’

Inclusievere organisatie

TROI ontstond in Amsterdam, maar inmiddels zijn er ook TROI-teams in Den Haag, Oost-Nederland en Midden-Nederland en in Rotterdam staat een team in de startblokken. Onlangs was er een gezamenlijke dag van leden van de huidige TROI-teams. Daar waren de dataspecialisten met autisme ook bij. Adri Groeneveld hoopt dat anderen zien hoe goed het gaat en dat ze het Amsterdamse voorbeeld volgen. Dan wordt de politie weer een stukje inclusiever.