Eerder kondigden we aan dat er op 24 november 2020 een projectleidersbijeenkomst zou worden gehouden. Vanwege de huidige coronamaatregelen heeft het bestuur besloten deze bijeenkomst te annuleren. We organiseren graag later alsnog een moment waarop projectleiders bij elkaar kunnen komen.

Het bestuur van SAOP vindt het belangrijk projectleiders de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in een informele setting. Als projectleider krijg je zo de gelegenheid SAOP beter te leren kennen en met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen over door SAOP gesubsidieerde projecten.

Nu de bijeenkomst in november a.s. niet door kan gaan, zoeken we een nieuwe datum. We informeren je als hier meer over bekend is.