Meer dan 40 deelnemers kwamen dinsdag 8 juni 2021 bij elkaar voor de virtuele en creatieve projectleidersbijeenkomst van SAOP, bedoeld om een kijkje te nemen in elkaars keuken. Onder hen waren 12 bevlogen projectleiders van door SAOP gesubsidieerde projecten, maar ook veel geïnteresseerden uit de verschillende politie-eenheden. Dagvoorzitter Esther van Rijswijk begeleidde de bijeenkomst samen met Laurens Raijmakers, secretaris van SAOP.

Voorzitter Paul Roeland (NPB) vertelde dat SAOP projecten financiert die vallen onder de beleidsthema’s veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en vergroten van diversiteit. Dit zijn de drie pijlers van SAOP.

Iedere projectleider kreeg vervolgens twee minuten de tijd om zijn of haar project te pitchen. De gesubsidieerde projecten zijn heel uiteenlopend: van het opzetten van een Autisme Ambassade binnen de politie om een meer inclusief werkklimaat te creëren tot aan Future Skills, waarbij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden centraal staan voor de politie van de toekomst. Maar ook zijn er projecten die gericht zijn op het welzijn van politiemensen, zoals het project Buddy door dik en dun, dat niet-professionele ondersteuning biedt bij PTSS of burn-out klachten. Bij het project In verbinding met jezelf de ander en je omgeving wordt door toepassing van principes uit de positieve psychologie de duurzame inzetbaarheid van politiemensen vergroot. De bijeenkomst gaf zo een goed beeld van de projecten die SAOP subsidieert.

Waar loop je als projectleider tegenaan?

Projectleiders wisselden onderling hun ervaringen en ook zinvolle tips met elkaar uit volgens de ‘vissenkom’-methode. Waar loop je als projectleider in de praktijk tegenaan? Die vraag maakte het nodige los. Een van de projectleiders gaf aan dat het best veel is om je naast de inhoud ook bezig te houden met alle andere zaken die bij de uitvoering van een project komen kijken. Volgens haar kan een ondersteuningsgroep misschien wel goede uitkomst bieden. Bestuurslid Jessica ten Bosch (ministerie van J&V) merkte op dat de projectleiders veel aan elkaar hebben.

Borging van projecten

Het blijkt voor projectleiders met name een uitdaging om projecten te borgen in de organisatie met haar vastomlijnde structuren en vaste processen. Bestuurslid Gerrit van de Kamp (ACP) gaf aan dit punt te herkennen. Hij riep zijn medebestuursleden op om dit als SAOP op te pakken.

Bestuurslid Petra van Beek (Nationale Politie) stelde de vraag hoe je ervoor zorgt dat je project bekend raakt binnen de politie. Zij moedigde de projectleiders aan om met eenheidsoverstijgende ideeën te komen. Goede ideeën kwamen zeker naar voren in het gesprek tussen de projectleiders. Zoals: stel vroegtijdig interne ambassadeurs aan die anderen in de organisatie weer enthousiast maken en meenemen in het proces. Als uitsmijter riep bestuursvoorzitter Paul Roeland ten slotte de deelnemers op om niet alleen na te denken over borging van projecten, maar om hier ook proactief mee aan de slag te gaan.

Op naar de volgende bijeenkomst

Het was al met al een inspirerende middag die met veel enthousiasme is ontvangen. Dank voor je aanwezigheid en op naar een volgende Kijk In Elkaars Keuken!

Projectleiders Jory de Groot, Eveline Baar, Elleke van Gelder, Vedran Delić, Janneke Sluijs, Helga Blom, Peter de Vries, Corine Laman, Roxy van de Langkruis, Tom Thomas, Ludger Sluys en Camille Gardenier, allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze mooie bijeenkomst!