Dat 2020 een bijzonder jaar is, hoeft geen betoog. Ook bij de projecten die SAOP ondersteunt, waren de gevolgen van Covid-19 te merken. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in het interview met projectleider Jory de Groot, over de Sign Language Coffee Bar in de eenheid Den Haag. Om te voorkomen dat uitvoering van projecten in de knel komt, hebben we als bestuur in april besloten dat lopende SAOP-projecten met zes maanden verlengd kunnen worden.

Door de geldende restricties als gevolg van Covid-19 moesten we helaas ook de geplande projectleidersbijeenkomst in november annuleren. We hopen deze op een later moment alsnog te kunnen organiseren, zodat jullie de gelegenheid krijgen de vele mooie projecten die we ondersteunen beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Nieuwe projecten

Het goede nieuws is dat er eind mei stimuleringspremies uitgereikt zijn voor de twee meest innovatieve plannen ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein. Bij beide winnende plannen is een projectleider van de politie betrokken. In deze nieuwsbrief lees je wat de plannen inhouden.

Ander mooi nieuws is dat nadat het CGOP afgelopen zomer de subsidievoorwaarden en het jaarplan 2020 heeft vastgesteld, er weer nieuwe subsidies verleend konden worden. In de eenheid Amsterdam wordt het project Plaats Delict-training met behulp van virtual Reality uitgevoerd met subsidie van SAOP. In de eenheid Den Haag is met subsidie een start gemaakt met het project ‘werkstudent’. Beide projecten dragen bij aan de drie SAOP-doelstellingen gezond en veilig werken, duurzame inzetbaarheid en een diverse politieorganisatie.