De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de politieorganisatie en de prioriteiten die de Nationale Politie moet stellen bij de inzet van haar medewerkers. De coronacrisis heeft daarmee indirect ook invloed op de uitvoering van arbeidsmarktprojecten die SAOP subsidieert. Het bestuur van SAOP heeft daarom besloten dat projectleiders de looptijd van de nu lopende SAOP-projecten met zes maanden kunnen verlengen.

Meer tijd en ruimte voor uitvoering en afronding projecten
De verlenging biedt de politie ruimte om de juiste prioriteiten te stellen en voorkomt dat de uitvoering van deze projecten in de knel komt. Zo krijgen de projectleiders meer tijd om tot uitvoering en afronding van het gesubsidieerde project te komen. De projectleiders zijn geïnformeerd en de politie zal per project aan SAOP aangeven of van de verlengde looptijd gebruik zal worden gemaakt.

Heb je vragen hierover? Je kunt contact met ons opnemen via saop@caop.nl.