Mensen werkzaam binnen de politiesector toerusten voor het werk van nu, morgen en overmorgen. Dát is waar SAOP voor staat. SAOP doet dit door het initiëren, coördineren en stimuleren van (vernieuwende) activiteiten op het brede gebied van arbeid en scholing in de politiesector. Om dit doel te bereiken subsidieert SAOP uiteenlopende projecten binnen de politie. Met behulp van deze subsidie zijn onder meer de projecten Roosteren met binding en Camerabeeldspecialisten ontstaan.

SAOP biedt op twee manieren financiële ondersteuning aan een project. Enerzijds financiert het projecten uit eigen middelen, anderzijds kan er via SAOP een beroep worden gedaan op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.

SAOP-subsidie
Het doel van deze subsidie is het functioneren van de arbeidsmarkt van de politie te verbeteren en scholingsactiviteiten te stimuleren. In 2018 gaat het daarbij om projecten op het gebied van: ‘Veilig en gezond werken’, ‘Versterken duurzame inzetbaarheid’ en ‘Diversiteit’.

ESF-subsidie
Via SAOP kan ook een aanvraag worden ingediend voor het subsidieprogramma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel van dit programma is om mensen langer en productief aan het werk te houden en om in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

U kunt ESF-subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De aanvraagperiode voor ESF-subsidie loopt van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Het bestuur van SAOP moet eerst instemmen met de aanvraag.

Aanvragen van subsidie
Heeft u een project ontwikkeld waarvoor u denkt dat subsidie van SAOP of ESF van meerwaarde is? Neem dan voor meer informatie contact op met de secretaris van SAOP, Laurens Raijmakers. Hij is te bereiken via saop@caop.nl.