Tactisch rechercheurs in Amsterdam kunnen sinds maart 2022 hun kennis en vaardigheden vergroten door in een virtuele omgeving te oefenen met een bijna levensechte praktijksituatie. Dat gebeurt in de pilot Virtual Reality Plaats Delict-training (VR PD-training). De pilot moet duidelijk maken of zo’n trainingsvorm met name onervaren rechercheurs helpt om zich zekerder te voelen in echte praktijksituaties.

In de pilot kunnen verschillende rechercheurs van de districten Amsterdam-Oost en Amsterdam-West in een virtuele trainingsomgeving terecht om individueel te oefenen met een nagebootste praktijksituatie. In deze training gaan ze, net als in het echt, op pad met een senior rechercheur. Na afloop van het virtuele PD-onderzoek krijgen de rechercheurs de mogelijkheid om te reflecteren op het eigen handelen. Tot slot krijgen ze in verschillende animaties te zien welke gevolgen een bepaalde beslissing heeft voor de casus.

‘Er zijn nu twee testdagen geweest en die zijn goed verlopen’, zegt projectleider Corine Laman. ‘Mensen zijn blij met de training en ervaren die als leerzaam. Wel moesten sommigen wennen aan de techniek. Het is niet alleen een kwestie van zo’n bijzondere bril opzetten, je moet ook de bijbehorende controller leren bedienen. Dat is een soort joystick, waarmee je keuzes maakt in de oefensituatie.’ De VR-training is gebouwd als gemodelleerde vorm van de werkelijkheid; het doet denken aan een computerspel.

Interactief en realistisch oefenen

Tactische rechercheurs komen vaak bij een PD om onderzoek te doen. De enige manier om te leren hoe je onderzoek doet bij een PD, is in de praktijk. Het is dus lastig om je als rechercheur op zo’n situatie voor te bereiden. In september 2020 startte daarom met subsidie van SAOP een project om een training te ontwikkelen waarin rechercheurs op interactieve en realistische wijze oefenen met PD-situaties. Ze kunnen dat doen waar en wanneer ze maar willen. Door praktijksituaties te oefenen en te bespreken ervaren ze minder stress en voelen ze zich zelfverzekerder in de praktijk, is het idee. Het innovatieve karakter van deze training prikkelt hen om te blijven leren en vakbekwaam te worden en te blijven.

Projectleider Roxy van de Langkruis: ‘Het is een non-formele vorm van leren op de werkplek waarbij ook nog eens gebruik wordt gemaakt van immersieve leertechnologie die je helemaal onderdompelt in een levensechte ervaring. Dat gaan we hopelijk in de toekomst steeds meer zien op de werkvloer van de politie’. De VR PD-training is geschikt voor zowel beginnende als ervaren rechercheurs. De pilot richt zich vooral op onervaren tactisch rechercheurs.‘

Experts

De inhoud van de training is in een werksessie vormgegeven met vijf teamchefs Opsporing en met drie docenten van de Politieacademie. Als trainingsscenario is een casus van een overleden persoon opgesteld met bijpassende oefeningen. Om goed aan te sluiten bij de beroepspraktijk zijn allerlei experts betrokken geweest: forensisch deskundigen, gedragsdeskundigen, zaakanalisten, wetenschappelijk onderzoekers en juristen.

Evaluatie

De pilot duurt een half jaar. Na evaluatie wordt besloten of het wenselijk is door te gaan met de training en op welke manier.

Meer lezen

Algemene informatie over het project en de voortgang, september 2021
Artikel over de ontwikkelingsfase, september 2020