SAOP subsidieert een nieuw project, genaamd Doorontwikkeling Revitaliseringsprogramma Stichting Politie Veteraan. In dit project wordt het bestaande revitaliseringsprogramma doorontwikkeld om politiemedewerkers met een mentale blessure, zoals PTSS, een burn-out of andere psychische klachten, in de natuur aan hun herstel te laten werken.

Aanvullend programma op bestaand zorgaanbod

Binnen het operationele politieveld kunnen politiemedewerkers in aanraking komen met zwaar menselijk leed, zoals geweldsdelicten of bedreigingen. Dit kan grote impact hebben op de mentale toestand van medewerkers. Mentale overbelasting komt dan ook steeds vaker voor onder jonge medewerkers en vormt een urgent probleem dat van invloed is op de politieorganisatie. Toch is er naast de reguliere traumabehandeling nog onvoldoende tot stand gekomen als het gaat om preventie of terugkeer in het werk na mentale overbelasting.

Daarom heeft de Stichting Politie Veteraan de afgelopen vier jaar een revitaliseringsprogramma ontwikkeld waarbij politiemedewerkers naast hun reguliere therapie of re-integratietraject de mogelijkheid hebben om mentaal aan te sterken. Het project biedt dus een aanvullend traject op het bestaande zorgaanbod van de Nationale Politie en kan vanuit die optiek van meerwaarde zijn. De doorontwikkeling moet zorgen voor een geëvalueerd programma dat bijdraagt aan een effectief herstel van mentale blessures, waar mentaal overbelaste medewerkers opgevangen en ondersteund worden en ‘versneld’ kunnen re-integreren binnen de politie. Daarmee draagt het project ook bij aan het terugdringen van het hoge ziekteverzuim en capaciteitsprobleem bij de Nationale Politie.

Herstel in de natuur

De doorontwikkeling van het revitaliseringsprogramma raakt aan de SAOP-thema’s van 2022 Veilig & Gezond werken en Duurzame inzetbaarheid. Het programma bevordert namelijk de invulling van maatwerk bij herstel van een mentale blessure, zodat medewerkers sneller kunnen re-integreren. Daarnaast zorgt de samenwerking met Staatsbosbeheer ervoor dat lichte beheerswerkzaamheden in de natuur opgepakt kunnen worden. Dit geeft medewerkers de kans om samen met lotgenoten te kunnen herstellen in een prikkelarme omgeving.

Resultaat

Dankzij de samenwerking met Staatsbosbeheer is het aantal locaties in Nederland uitgebreid. Met de doorontwikkeling van het programma komen er 10 á 12 locaties in het land. Per locatie kunnen er per week maximaal 50 deelnemers begeleiding krijgen in hun herstel en re-integratie naar werk. Ervan uitgaande dat een medewerker een jaar lang het revitaliseringsprogramma volgt, zijn dat met de doorontwikkeling van het programma naar 10 á 12 locaties in het land meer dan 500 medewerkers per jaar!

Meer informatie over dit project vind je op de projectpagina van Doorontwikkeling Revitaliseringsprogramma Stichting Politie Veteraan.