Nadat het bestuur van SAOP in oktober de subsidievoorwaarden 2020 heeft vastgesteld, heeft het CGOP er deze zomer ook zijn goedkeuring aan gegeven. Ook het jaarplan 2020 is goedgekeurd.

De subsidievoorwaarden arbeidsmarktprojecten zijn van toepassing op alle arbeidsmarktprojecten die subsidie ontvangen van SAOP. Ook nieuwe aanvragen voor projecten worden aan deze voorwaarden getoetst. De subsidievoorwaarden vakorganisaties zijn van toepassing op de bijdrage die vakorganisaties van SAOP ontvangen. Denk aan een werkgeversbijdrage en bijdragen voor projecten en scholing.
bekijk de subsidievoorwaarden 2020
Jaarplan 2020
Projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de drie thema’s die in het beleidsplan of jaarplan 2020 staan genoemd:

  • Veilig en gezond werken
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Diversiteit

In het jaarplan staat ook een overzicht van de activiteiten en financiën van SAOP in 2020.