Wat zijn normale reacties op ingrijpende gebeurtenissen die je als politiemedewerker meemaakt? Wanneer is het verstandig om professionele hulp in te roepen? Met subsidie van SAOP wordt een SupportApp ontwikkeld waarmee alle politiemedewerkers zelf hun mentale gezondheid in de gaten kunnen houden. Ook verlaagt de app de drempel om ondersteuning te zoeken.

Mentale gezondheid
Politiewerk kan mentaal belastend zijn. Dat geldt zeker voor kinderpornorechercheurs. Een online zelftest die voor hen was ontwikkeld om na te gaan hoe het met hun mentale gezondheid is, was al snel 3.000 keer ingevuld. De zelftest leek in een behoefte te voorzien en werd breder beschikbaar gemaakt. ‘Veel politiemensen doen mentaal belastend werk, maar willen er niet direct mee naar hun leidinggevende of naar een psycholoog’, zegt Camille Gardenier, psycholoog arbeid en gezondheid en projectleider SupportApp. ‘Een zelftest helpt medewerkers om zelf de regie te nemen op het gebied van veilig en gezond werken. Een maand nadat de zelftest voor algemeen gebruik was gelanceerd, was die al 5.000 keer ingevuld. Mensen reageerden heel positief. ‘Wat is het fijn om dit te hebben!’; dat soort reacties kregen we veel.’

Gebruikers
Gardenier en collega’s wilden de zelftest daarom op een andere manier bij een brede groep politiemedewerkers onder de aandacht brengen. Ze kwamen uit op een app. Omdat ze geen geschikte bestaande app vonden, werd besloten een app te laten ontwikkelen. Met subsidie van SAOP kon Gardenier daarvoor een project starten. De bouw van de app wordt gecoördineerd door twee app-ontwikkelaars binnen de politie. De appbouwersgroep adviseerde meteen: betrek gebruikers er van het begin af aan bij. Er werd een klankbordgroep ingesteld van wijkagenten, agenten noodhulp en medewerkers forensische opsporing.

Jezelf checken
Het nut van de klankbordgroep bewees zich direct. Gardenier: ‘Onze eerste opzet schoten ze meteen af. We dachten: ze willen informatie over stress, PTSS, depressie en dergelijke. Maar de klankbordgroep herkende zich totáál niet in die opzet. Ze wilden informatie over slaap – hoeveel uur slaap is normaal? – en over mogelijke reacties na een ingrijpende gebeurtenis. De klankbordgroep zag de app allereerst als een middel om jezelf te checken. Verder wilden de klankbordgroepleden informatie over wat normaal is en wat niet. Ook vonden ze oefeningen belangrijk, ademhalingsoefeningen of oefeningen om tot rust te komen als je moet omschakelen van een ongeval of andere heftige gebeurtenis naar administratieve afhandeling. Informatie over ondersteuning hoort ook in de app: welke mensen zijn beschikbaar als je hulp wilt en hoe vind je ze? Veel politiemensen weten bijvoorbeeld niet dat er een bedrijfsmaatschappelijk werker is.’

Zorg laagdrempeliger
Met al die input kan deze winter de bouw van de app beginnen. ‘De klankbordgroep is heel erg blij dat de app op maat gemaakt is’, zegt Gardenier. Het prototype wordt getoetst bij gebruikers en bij zorgprofessionals. In de zomer van 2021 kan dan het eerste gedeelte van de app klaar zijn. ‘Het belangrijkste doel van de app is: de zorg laagdrempeliger maken. We vertalen dat in informatie en in links naar ondersteuning. Wat we willen is dat het normaal wordt om zelf te letten op je gezondheid. Dat is onderdeel van je werk.’

Hoewel medewerkers blij zijn met de zelftest, beseft Gardenier dat de zelftest en straks de app constant onder de aandacht moeten worden gebracht. ‘Dat doen we via intranet en via teamchefs, de reguliere communicatie. Belangrijk is ook dat medewerkers van het Team Collegiale Opvang de app kennen en collega’s daarop wijzen als ze hen spreken na een ingrijpend incident.’