SAOP kijkt terug op een initiatiefrijk 2019. Zo zijn in 2019 binnen de politie tien nieuwe projecten gestart met SAOP-subsidie. Een door SAOP namens de politie ingediende ESF-aanvraag voor een project Zelf roosteren is gehonoreerd. Met SAOP subsidie hebben ook de vakorganisaties scholingsactiviteiten uitgevoerd voor hun leden.

Met stakeholders uit de politiesector heeft het bestuur in maart de koers voor de komende jaren uitgezet. Met een mooi congres is verder invulling geven aan de samenwerking in de uniformkolom: samenwerking met de douane, de brandweer, Defensie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De eigen activiteiten zijn afgesloten met een zeer geslaagde projectleidersbijeenkomst waarbij acht innovatieve projecten zijn gepresenteerd. Het bestuur van SAOP ziet dan ook uit naar nieuwe ideeën in 2020.

Het bestuur wenst u fijne Kerstdagen, een veilig Oud en Nieuw en een initiatiefrijk 2020 toe!