Op 15 november vond het Congres ‘Van werken & leren naar ontwikkelen & presteren’ plaats, met een focus op leren en ontwikkelen in het politiewerk en de toekomstige arbeidsmarkt. Het doel was om te begrijpen hoe politieprofessionals kunnen worden voorbereid op de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen. Tijdens het evenement werden diverse innovatieve benaderingen besproken.

SAOP-bestuurder Daniëtte de Groot opende samen met Marianne Valks (plaatsvervangend directeur Operatien Politie Nederland) het congres. Leonard Kok, directeur van de Politieacademie, verwelkomde de aanwezigen en benadrukte de belangrijkste aspecten van de visie op Leren en Ontwikkelen.

Rijker verantwoorden

Een belangrijk onderdeel van het programma was de presentatie van het programma ‘Rijker Verantwoorden‘. Dit programma gaat over het verkrijgen van inzicht en overzicht in het doel van het politiewerk. Het beantwoordt vragen over de uitdagingen waaraan wordt gewerkt, de context van het werk en de benadering zelf. Het is ontwikkeld aan de hand van twee onderzoeken voor de Nationale Politie, waarbij de principes en praktische aanpak zijn uitgewerkt. Het programma stelt politiemensen in staat om hun toegevoegde waarde in het publieke domein te tonen, wat bijdraagt aan vertrouwen, kwaliteit van professioneel werk en de mobilisatie van mensen en middelen.

Diverse workshops

Gedurende de dag konden deelnemers deelnemen aan workshops die verschillende initiatieven binnen de politie behandelden. Deze initiatieven waren allemaal gericht op het identificeren van en inspelen op de leerbehoeften van politiemensen. Bovendien kregen aanwezigen de kans om kennis te maken met verschillende kennisproducten die momenteel beschikbaar zijn of binnenkort worden gelanceerd.

Workflow learning

Het congres bood ook een diepgaande verkenning van workflow learning. Dit houdt in dat de infrastructuur en basiscomponenten van leermiddelen goed worden afgestemd en aangepast aan de behoeften van de gebruikers. Bij voorkeur werden deze leermiddelen ondersteund door digitale coaches. Deze moderne benadering van onderwijs legt een stevig fundament voor het delen en verankeren van kennis.