Op 6 september vond een belangrijke mijlpaal plaats in het traject van de BlueVitaal-app. Tijdens deze aftrap van de pilotfase werd de allereerste versie van deze applicatie gepresenteerd. BlueVitaal, ook wel bekend onder de oude benaming ´Elize´ en ´De Blauwe Haven´, biedt mentaal overbelaste politiemedewerkers inzicht in hun eigen herstel- en re-integratieproces en draagt zo positief bij aan hun herstel en terugkeer naar het werk.

Oorspronkelijk heette dit project Elize, vervolgens De Blauwe Haven, maar nu is gekozen voor een nieuwe benaming die beter aansluit bij de kern van de applicatie: BlueVitaal. Dit door SAOP gesubsidieerde project wordt uitgevoerd bij de Blauwe Haven Rotterdam. Deze organisatie begeleidt in de eenheid Rotterdam op dit moment ongeveer 150 politiemedewerkers in hun herstel- en re-integratieproces.

Pilotfase

Tijdens de kick-off was Elise Verkade, OSA / Operationeel Specialist A bij de Blauwe Haven Rotterdam, ook aanwezig. Nadat alle aanwezigen verwelkomd waren met een verse smoothie om een gezonde start te maken, stapte Elise het podium op om de eerste versie van de app te presenteren. Elise benadrukte: “De app bevindt zich momenteel in de pilotfase, een cruciale fase waarin we waardevolle feedback kunnen verzamelen van onze eerste gebruikers.”

Bekijk de presentatie

Het verschil maken

Na de pilotfase is de applicatie BlueVitaal klaar om een verschil te maken in de levens van politiemensen. Namelijk door politiemedewerkers en hun thuisfront (partner en familie) meer te betrekken en inzicht te geven in het herstel- en re-integratieproces dat zij doorlopen. Ook stelt het begeleiders in staat het herstel- en re-integratieproces beter te monitoren, wat kan leiden tot persoonsgerichtere en effectievere ondersteuning. Door middel van data-analyse wordt concrete informatie t.b.v. preventie verzameld. Hiermee kunnen specifieke preventieve acties worden opgezet, om te voorkomen dat politiemedewerkers overbelast raken.

Innovatie en voortdurende verbetering

Jan van de Werken, projectleider bij de Blauwe Haven Rotterdam, sloot de kick-off treffend af met de woorden: “Als je blijft doen wat je altijd deed, zul je blijven krijgen wat je altijd kreeg.” Deze woorden weerspiegelen de toewijding aan innovatie en voortdurende verbetering. Met dit project is de uitdaging aangegaan om uiteindelijk levens te veranderen, een positieve impact te maken en onschatbare steun te bieden aan degenen die dit het meest nodig hebben: mentaal overbelaste politiemedewerkers.