Heb jij een projectidee dat je wil uitvoeren met behulp van subsidie van SAOP? Dan zit je ongetwijfeld met vragen over hoe je van een idee naar een concreet projectplan komt en waar je aan moet denken bij het indienen van een subsidieaanvraag. SAOP is er niet alleen om jouw project te financieren, maar ook om met je mee te denken bij het indienen van een kansrijke subsidieaanvraag. Hier zijn tien tips die je daarbij kunnen helpen:

 1. Zorg ervoor dat het project aansluit bij het prioritaire thema van SAOP: “Leren en ontwikkelen gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst”.
  Belangrijk is dat het project ten goede moet komen aan de werkenden in de sector Politie en in het bijzonder aan hun positie op de arbeidsmarkt.
 2. Kom met een vernieuwend projectidee.
  Dat wil zeggen dat het project een nieuwe aanpak stimuleert of leidt tot vernieuwing van opleiding, kwaliteit, werkwijze, samenwerking of organisatie in de sector Politie.
 3. Zorg voor draagvlak binnen jouw afdeling of politieonderdeel.
  Als projectleider ben je niet alleen druk bezig met de inhoud van het jouw project, maar moet je vaak daar omheen ook nog een heleboel dingen regelen en faciliteren. Dat kan alleen met steun van leidinggevenden en collega’s.
 4. Zoek enthousiaste collega’s die je bij het project wilt betrekken.
  Het is belangrijk om te bekijken of de uitvoering van het project ook qua capaciteit mogelijk is. Zoek daarom in overleg met jouw leidinggevende collega’s met wie je kunt samenwerken aan het project.
 5. Denk na over de borging van het project binnen jouw afdeling en over een mogelijke uitrol naar andere eenheden of organisatieonderdelen binnen de politie. Een succesvol project is fijn, maar nog beter is het als het ook daadwerkelijk ten goede komt aan de sector. Bedenk daarom hoe je de resultaten kunt delen binnen de organisatie en ervoor kunt zorgen dat meer collega’s hier profijt van hebben.
 6. Betrek eventuele externe partijen die nodig zijn voor de uitvoering van het project.
  Zij kunnen je helpen met de uitvoering dankzij hun expertise, bijvoorbeeld met onderzoek of door de ontwikkeling van (technische) hulpmiddelen.
 7. Stel een projectleider aan die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke en financiële verantwoording naar SAOP.
  Je kunt ons altijd betrekken bij de stappen in het proces waar je ondersteuning nodig hebt.
 8. Maak een realistische planning, waarin duidelijk wordt wat de looptijd van het project is en of de planning haalbaar is gezien de beschikbare tijd en capaciteit.
 9. Maak een geschatte begroting van het project.
  Om een subsidie te kunnen toekennen, moet SAOP eerst weten om welk bedrag het gaat. Probeer daarom een zo goed mogelijke inschatting te maken van alle kosten.
 10. Maak jouw idee concreet!
  Vul het subsidieaanvraagformulier in. Hierin komen alle onderwerpen terug die nodig zijn om te voldoen aan de subsidievoorwaarden van een arbeidsmarktproject. Het is daarbij van belang duidelijk onderscheid te maken tussen het doel van je project, de resultaten die je met het project denkt op te leveren en de activiteiten die je daarvoor gaat uitvoeren.

Wat gebeurt er na de subsidieaanvraag?

Als je de aanvraag ingediend hebt, doorloopt deze een bepaalde route binnen de politieorganisatie. Hierover hebben de Nationale Politie en SAOP afspraken gemaakt. Als een aanvraag intern geaccordeerd is, wordt jouw projectvoorstel voorgelegd aan het bestuur van SAOP. Na goedkeuring wijst het bestuur een portefeuillehouder aan met wie je contact onderhoudt over de voortgang, eventuele knelpunten en successen van het project.

Hulp nodig?

Loopt jouw projectidee ergens op vast of zoek je een sparringpartner om jouw projectidee door te nemen? SAOP kan je adviseren op welke punten je moet letten en waar je rekening mee moet houden bij een subsidieaanvraag. Ook nodigen we je van harte uit contact met ons op te nemen als je jouw projectidee eerst wil toetsen. In een verkennend gesprek helpen wij je graag op weg en beantwoorden we jouw vragen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met SAOP voor hulp en advies.


Wil je inspiratie opdoen voor jouw projectidee? Lees dit artikel met voorbeeldprojecten. Meer informatie over het proces na een subsidieaanvraag vind je in de veelgestelde vragen over subsidie op onze website.