Je loopt al een tijdje rond met een leuk projectidee en wilt daarvoor subsidie aanvragen bij SAOP. Maar … je hebt nog heel wat vragen. Hoe zet je een idee bijvoorbeeld nu om naar een concreet projectplan en waar moet een projectplan aan voldoen? Als Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie zorgen wij niet alleen voor de financiering van projecten, maar kunnen we je ook op weg helpen met je subsidieaanvraag! In dit artikel geven we je graag wat tips voor een kansrijke aanvraag.

 1. Zorg ervoor dat je project aansluit bij een van de beleidsthema’s
  Voorop staat dat het project ten goede moet komen aan de werkenden in de sector politie en in het bijzonder aan hun positie op de arbeidsmarkt. SAOP heeft daarvoor een aantal beleidsthema’s geformuleerd: veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en het vergroten van diversiteit. Je project moet aansluiten bij een (of meerdere) van deze drie thema’s.
 2. Kom met een vernieuwend projectidee en check of een soortgelijk project niet eerder is uitgevoerd
  Een van de voorwaarden voor subsidie is dat je projectidee vernieuwend is en niet eerder binnen de politie is uitgevoerd. Op onze website zie je de projecten die met subsidie van SAOP zijn uitgevoerd. Wil je er zeker van zijn dat je project vernieuwend is, dan kun je ook contact met ons opnemen.
 3. Zorg voor draagvlak binnen je afdeling of politieonderdeel
  Draagvlak voor je projectidee is natuurlijk belangrijk! Als projectleider ben je niet alleen druk bezig met de inhoud van je project, maar vaak moet daar omheen nog van alles en nog wat ingeregeld en gefaciliteerd worden. Dat kan alleen met de steun van leidinggevenden en collega’s.
 4. Zoek enthousiaste collega’s die je bij het project wilt betrekken
  Belangrijk is ook om te bekijken of het idee praktisch uitvoerbaar is en of er voor de uitvoering van het project capaciteit beschikbaar is binnen je eenheid. Zoek in overleg met je leidinggevende collega’s met wie je kunt samenwerken aan jouw project.
 5. Denk na over de borging van je project binnen je afdeling en over een mogelijke uitrol naar andere eenheden of organisatieonderdelen binnen de politie
  Een succesvol project is mooi, maar als er niets gebeurt met de resultaten, komt het project uiteindelijk niet ten goede aan de sector. Daarom is het belangrijk vooraf al na te denken over de borging van je project. Hoe kun je de resultaten delen binnen de organisatie en ervoor zorgen dat meer collega’s hier voordeel van hebben?
 6. Betrek eventuele externe partijen die nodig zijn voor de uitvoering van het project
  Worden de juiste partijen wel betrokken bij je project? Ook externe partijen kunnen je helpen met hun expertise, bijvoorbeeld met onderzoek of door de ontwikkeling van hulpmiddelen.
 7. Maak een realistische planning
  Bij de subsidieaanvraag moet duidelijk zijn wat de looptijd is van je project. Maak hiervoor een planning die haalbaar is gezien de beschikbare tijd en capaciteit.
 8. Maak een geschatte begroting van het project
  Om een subsidie te kunnen toekennen, moet SAOP eerst weten om welk bedrag het gaat. Probeer daarom een zo goed mogelijke inschatting te maken van alle kosten.
 9. Vul het subsidieaanvraagformulier volledig in
  Om je idee verder vorm en inhoud te geven, hebben wij een aanvraagformulier opgesteld. Hier komen alle onderwerpen terug die nodig zijn om te voldoen aan de subsidievoorwaarden van een arbeidsmarktproject. Als je het aanvraagformulier volledig invult, ontvangen wij alle benodigde informatie voor je subsidieaanvraag.
 10. Vraag SAOP om hulp en advies
  De ambtelijke ondersteuning van SAOP kan je adviseren op welke punten je moet letten en waar je rekening mee moet houden bij je subsidieaanvraag. Heb je een projectidee, maar wil je dit eerst bij ons toetsen? Dan kun je ook eerst contact met ons opnemen voor een verkennend gesprek. We staan klaar om je op weg te helpen en je vragen te beantwoorden!

Wat gebeurt er na mijn subsidieaanvraag?

Als je eenmaal het plan en de begroting hebt opgesteld, kun je de aanvraag indienen. Met de Nationale Politie heeft SAOP afspraken gemaakt over de route die een subsidieaanvraag binnen de politieorganisatie moet doorlopen. Wij informeren je daar graag over. Als een aanvraag intern is geaccordeerd, wordt je projectvoorstel voorgelegd aan het bestuur van SAOP. Na goedkeuring van het bestuur wordt er een portefeuillehouder aangewezen met wie je contact onderhoudt over de voortgang én de successen van je project.

Meer over het proces na een subsidieaanvraag vind je in de veelgestelde vragen over subsidie op onze website.

Contact

Nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met SAOP via saop@caop.nl.