De indieners van twee innovatieve plannen ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein, wonnen in mei 2020 een stimuleringspremie. Lees meer over deze twee plannen: versterking van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking en oprichting van een forensische opsporingscommunity.

Stimuleringspremie en aanvullende subsidie

De stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid, beschikbaar gesteld door SAOP en de arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen van het Rijk (A+O fonds Rijk) en Defensie (ASD), is in mei 2020 uitgereikt. De winnaars kregen allebei een bedrag van € 5.000 om hun plan uit te voeren. Beide plannen werden mede ingediend door iemand uit de politieorganisatie.

Om de premies ten goede te laten komen aan zoveel mogelijk medewerkers, kregen de prijswinnaars een aanvullende subsidie in het vooruitzicht gesteld onder de voorwaarde dat ze een aanvullend plan zouden indienen. Dat hebben ze inmiddels gedaan, waardoor we nu meer kunnen vertellen over de inhoud van de plannen.

Borging FO-community

Het doel van het eerste winnende plan is oprichting van een forensische opsporingscommunity (FO-community). Dit is een samenwerking tussen de politie en Defensie. Om ook aanspraak te maken op de aanvullende subsidie, hebben de indieners een aanvulling gemaakt op hun oorspronkelijke plan.

Dat begint in maart 2021, met een kick-off van de FO-community. Het resultaat is dan dat de verschillende partijen elkaar hebben leren kennen, dat er meer draagvlak is voor een FO-community en dat er een gezamenlijk beeld is over de invulling ervan.

Na die kick-off is het zaak dat de FO-community geborgd wordt. Daarvoor is de aanvullende subsidie nodig. De borging vraagt om digitale ondersteuning, zodat de opgebouwde verbinding tussen de partijen blijft bestaan. Veel aandacht gaat uit naar de opzet van FO-ontwikkelpleinen waarin alle professionals binnen het forensisch werkveld hun vaardigheden oefenen, en kennis en inzichten delen met hun samenwerkingspartners. Daarvoor moeten ook fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Verder moeten instrumenten worden ontwikkeld voor informatievoorziening (een nieuwsbrief bijvoorbeeld) en interactie (een online platform).

Banenafspraak veiligheidsdomein

De indieners van het project ‘Verhoging van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking’ kozen een andere aanpak: zij stelden een nieuw plan op waarvoor het totaalbedrag van de oorspronkelijke en de aanvullende subsidie wordt gebruikt. Uitgangspunt is dat politie, Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Douane allemaal voor de uitdaging staan om volgens de banenafspraak extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als deze mensen aan het werk gaan binnen de organisatie, vraagt dat ook om goede begeleiding. Het doel van de indieners is dan ook om medewerkers en leidinggevenden op te leiden tot een ideale collega of leidinggevende voor iemand met een arbeidsbeperking. Daarvoor organiseren ze in samenwerking met Team Inclusief, onderdeel van het ministerie van BZK, verschillende trainingen die ze meerdere keren aanbieden.

De partijen die samen het veiligheidsdomein vormen – politie, Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Douane – willen meer samenwerken, onder andere op het gebied van werving en selectie, opleiden, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en diversiteit. Versterking van de samenwerking was daarom een voorwaarde voor de stimuleringspremie. In het tweede project gebeurt dit door regelmatig te overleggen over knelpunten en actualiteiten, en kennis en ervaringen te delen. Daarbij willen de indieners van het plan gebruikmaken van het bestaande platform Pleio van de Rijksoverheid. Ook is het de bedoeling om kandidaten loopbaanmogelijkheden te bieden en ze binnen de verschillende onderdelen van het veiligheidsdomein uit te wisselen. Het project loopt tot en met december 2021.