Sinds februari 2021 is de politie-eenheid Den Haag gestart met een pilot om academische studenten in te zetten als werkstudent. Met deze pilot wil de eenheid Den Haag andere denkwijzen, meer diversiteit en up-to-date-kennis bevorderen. Daarnaast vormen werkstudenten een flexibele schil van ‘junior medewerkers’ die de eenheid kan inzetten waar nodig. De eerste lichting werkstudenten heeft inmiddels het eerste half jaar afgerond. Sinds september is de tweede lichting werkstudenten begonnen op hun werkplek.

De pilot Werkstudenten loopt van februari 2021 tot en met augustus 2022. Na ongeveer zes maanden wisselen de studenten van werkplek. In februari is de eerste lichting werkstudenten begonnen en in september de tweede. In totaal doen nu 21 werkstudenten mee aan de pilot. Hun opdrachten lopen erg uiteen. De studenten zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan bij de Eenheid Rotterdam, bij de DRIO (Dienst Regionale Informatie Organisatie van de eenheid Den Haag) en bij de Staf Korpsleiding Directie Strategie & Innovatie. Per student wordt bekeken welke opdracht het best past.

Werkstudenten en werkplekbegeleiders positief over pilot

De eerste lichting werkstudenten heeft de pilot heel positief ervaren vertelt Janneke, projectleider van de pilot: ‘Een evaluatie onder studenten en de werkplekbegeleiders laat zien dat de studenten taken hebben overgenomen van vaste medewerkers. Twee werkstudenten van het landelijke team Forensische Opsporing hebben bijvoorbeeld een opdracht uitgevoerd waar anders een extern adviesbureau voor moest worden ingezet. Dit vind ik een mooi voorbeeld van hoe de werkstudenten echt iets bijdragen aan de organisatie.’

Meer begrip voor het werk op straat

Tijdens de pilot kunnen de studenten deelnemen aan verschillende activiteiten, waardoor zij de organisatie en het politiewerk beter leren kennen. Zo wordt er onder andere een Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) voor de studenten georganiseerd. Een training die normaal wordt gegeven aan politiecollega’s die werken op straat. Janneke: ‘Tijdens deze training leren studenten hoe ze iemand moeten boeien en hoe je iemand aanhoudt. Ze gebruiken deze vaardigheden zelf natuurlijk niet, maar ze leren hierdoor meer over de praktijk en krijgen meer begrip voor het werk op straat. Iets wat ik zelf erg belangrijk vind.’

Over de pilot Werkstudenten

De pilot Werkstudenten is opgezet met subsidie van SAOP en loopt nog tot augustus 2022.
Lees meer over de pilot in een eerder bericht.