In het project ‘In verbinding’ staat de mens centraal. Medewerkers van de politie-eenheid Rotterdam kunnen vrijwillig deelnemen aan een tweedaagse training vanuit een zingevingsperspectief. Daarbij is er de keuze uit zes perspectieven, van positieve psychologie en yoga tot HeartMath. In de trainingen leren medewerkers hoe ze vanuit zingeving tot praktische tools kunnen komen om verbonden te zijn met zichzelf, de ander en hun omgeving. Dit versterkt hun duurzame inzetbaarheid. Wat heeft de coronacrisis voor invloed op dit project?

Het was de bedoeling om binnen het project tien rondes aan trainingen te organiseren, zodat alle districten en diensten binnen de eenheid Rotterdam een keer aan de beurt zouden komen voor een training. In iedere ronde worden vijf trainingen (totaal 75 plaatsen) aangeboden en daar kunnen medewerkers één training uit kiezen. De eerste rondes zijn volgens planning uitgevoerd. Maar toen brak de coronacrisis uit.

Van fysiek naar online en hybride variant

In eerste instantie zijn de trainingen geannuleerd. In april 2020 is een online interactief platform gebouwd om de trainingen digitaal aan te kunnen bieden. Tot en met augustus 2020 zijn via dit platform online interactieve sessies georganiseerd, waaraan 441 medewerkers hebben deelgenomen. In juli en augustus konden er weer fysieke trainingen worden georganiseerd, met inachtneming van de coronamaatregelen. Daaraan hebben in totaal 71 medewerkers deelgenomen. In aanloop naar de tweede golf zijn trainingen georganiseerd als mix van fysieke en online bijeenkomsten. Maar sinds de laatste lockdown is het weer alleen mogelijk de trainingen online te houden.

Wachten op betere tijden

Helaas is er op dit moment minder animo voor de online trainingen. Medewerkers geven aan dat ze al heel de dag online zijn en elkaar juist nu graag willen ontmoeten. Het project is daarom verlengd in de hoop dat er in de loop van 2021 weer fysieke trainingen kunnen worden georganiseerd. Het doel is vervolgens om via verdiepingstrainingen, borgingstrainingen en netwerkbijeenkomsten verder te investeren in het verbindend vermogen van medewerkers. Dit kan een eerste stap zijn richting een organisatie waarbij meer aandacht is voor de (vak)mens als geheel.

Lees meer over het project In verbinding