De pilot Virtual Reality Plaats Delict-training (VR PD-training) in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West is afgerond. De evaluatie laat een positief beeld zien. Zo positief dat eind augustus de training gelanceerd is. Nu kunnen rechercheurs zowel binnen als buiten de Eenheid Amsterdam hun PD-vaardigheden trainen met behulp van een VR-bril.

Deelnemers

“Gaaf, ik wou dat ik dit eerder had gedaan.” Dat vinden veel van de 33 rechercheurs van Amsterdam-Oost en -West die tussen eind februari en eind maart 2022 meededen aan de pilottraining, waarin zij met een VR-bril zelfstandig een PD-onderzoek uitvoerden. De training is speciaal gemaakt voor tactisch rechercheurs die minder ervaren zijn of zich onvoldoende ervaren voelen. De redenen om mee te doen zijn verschillend. “Op een plaats delict vergeet ik meestal om me heen te kijken”, zegt de een. “Ik was bang dat ik details over het hoofd zou zien”, zegt een ander.

Projectleiders Corine Laman en Roxy van de Langkruis zijn steeds bij de trainingen aanwezig om de deelnemers te begeleiden en te helpen bij de training. Elke trainee krijgt tijdens en na de training feedback van een virtuele senior rechercheur die laat zien hoe hij of zij het PD-onderzoek zou hebben aangepakt. Daar leren de trainees veel van.

Positieve evaluatie

Laman hoorde na afloop de spontane reacties. “Sommigen waren heel enthousiast en brandden meteen los zodra ze de VR-bril hadden afgezet. De tijd vloog voorbij, vonden ze. Wel moesten sommigen wennen aan de VR-bril en aan de bediening met een controller. Dat is een soort joystick waarmee je keuzes maakt in de oefensituatie.” Dat is een technisch verbeterpunt, blijkt uit de evaluatie.

Voor de evaluatie van de pilot waren de medewerkers van bureau TwynstraGudde aanwezig op de trainingsdagen. Zij vroegen elke deelnemer na de training een enquête in te vullen. Ook interviewden zij elke deelnemer over de opgedane ervaringen. De conclusie is dat deelnemers de training toegankelijk vinden en het zien als een aanvulling op de bestaande opleidingsmogelijkheden. Ook nemen hun kennis en vaardigheden toe en verwachten zij dat ze bij een echt PD-onderzoek minder stress hebben en mentaal weerbaarder zijn. Wel hebben de deelnemers ideeën aangedragen voor verbetering, zoals meer interactiemogelijkheden met (senior) collega’s.

Starterskit

Op 30 augustus 2022 is de VR PD-training gelanceerd binnen de Eenheid Amsterdam. In een besloten bijeenkomst voor directbetrokkenen is de training symbolisch overgedragen aan de teamchefs van de twee piloteenheden. De komende tijd krijgen de andere twee Amsterdamse districtsrecherches en het generieke districtsrecherches-opsporingsteam een starterskit met twee VR-brillen, een laptop en foldermateriaal. Daarmee kunnen ook die eenheden zelfstandig aan de slag. De bedoeling is om de VR PD-training vervolgens landelijk te implementeren. De Politieacademie heeft al interesse getoond om de training in het onderwijs in te zetten.

De pilot is mogelijk gemaakt door financiering vanuit SAOP en is helemaal vanuit de werkvloer ontwikkeld. Het was een lang traject, maar met een goed resultaat. Op de dag van de lancering schrijft Van de Langkruis dan ook in een LinkedIn-bericht: “Na twee jaar zwoegen zijn we stiekem best een beetje trots!” En terecht…

Lees meer over de VR-PD-training en de start van de pilot op onze website of bekijk het evaluatierapport van TwynstraGudde. Leden van de politie kunnen ook de video’s over de pilot bekijken in het Agora-portaal.