Hoe ben en blijf je vitaal in uniform? Zo’n 90 bezoekers van de politie, brandweer, ambulancedienst, defensie en DJI gingen op 20 april aan de slag met dit thema in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het CAOP en APG organiseerden de bijeenkomst om bruggen te slaan tussen de verschillende veiligheidssectoren. Want de uitdaging waar de medewerkers voor staan, is bij alle uniformdiensten hetzelfde.

Marc Lammers, de hockeycoach die in 2008 de Nederlandse dames naar goud bracht, deelde in zijn presentatie graag de lessen die hij leerde in de topsport met de deelnemers. Zoals: focus niet op wat niet lukt, maar op wat wél goed gaat. Vervolgens hield vanuit elke uniformdienst een medewerker een ‘droompitch’ van 2 minuten over zijn of haar ideale situatie. Stel dat er geen belemmeringen zouden zijn, wat is dan mijn droom? Sommigen vertelden hun ‘droom’ voor hun eigen sector en bij anderen was de pitch sectoroverstijgend.

Route voor een vitale loopbaan
Na de pitches gingen de deelnemers in groepjes aan de slag om een routekaart te maken voor een vitale loopbaan. Daarbij gaven ze de stappen aan die nodig zijn om de ‘dromen’ van politie, defensie, brandweer, ambulancedienst en DJI te bereiken. Veel deelnemers zouden het een ideale situatie vinden als je een veiligheidsloopbaan zou kunnen volgen, waarbij je van de ene veiligheidsdienst kunt doorstromen naar de andere.

Workshops
Net voor de lunch gaf Roel Leduc van de politieacademie uitleg over de methode Heartmath. Hierbij gebruik je ademhalingstechnieken om je bewust te worden van je stressniveau en om stress te reduceren. De deelnemers oefenden plenair met de technieken. Na de lunch volgden ze twee workshoprondes, waarbij ze in totaal konden kiezen uit vier verschillende workshops:

  1. Werkvermogen
  2. Bewustwording
  3. Employability
  4. Vitaliteit

Gesprek over ziekteverzuim
In de workshop Werkvermogen namen workshopleiders Manon van de Wetering en Niels-Ingvar Boer de rol aan van leidinggevende en werknemer. Gesouffleerd door de deelnemers voerden ze een moeilijk gesprek over ziekteverzuim. Het idee over wat ‘een goed gesprek ’ is, bleek niet voor iedereen gelijk. Een ander inzicht: een goed gesprek helpt. Een medewerker die zich gehoord en gewaardeerd voelt zal zich immers minder snel ziek melden en met meer motivatie aan het werk gaan.

Wendbare publieke sector
In de workshop Bewustwording legden auteurs Marjolijn Grijns en Loubna Zarrou uit met welke vier ‘hefbomen’ de publieke sector wendbaar wordt: slimmer werken, dynamisch managen, flexibel organiseren en co-creatie. Ook ging het over geluk in je werk: hoe meer je als medewerker kunt doen waar je talent voor hebt, hoe meer werkplezier er is en hoe minder verzuim. Alle deelnemers kregen aan het einde van de dag het boek ‘Alle mens aan dek’ van de workshopleiders mee naar huis.

Employability en bovensectoraal onderwijs
De arbeidsmarkt verandert voortdurend, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. Daarom is employability belangrijk: een leven lang leren. Workshopleider Ruud van Diemen daagde in de workshop Employability de deelnemers uit om het onderwijs actief te laten weten waar er behoefte aan is in de veiligheidssector. Vooral meer bovensectorale verbinding is volgens hem nodig.

Vitaliteit bij de brandweer
Workshopleider Lucien Groenewegen ging in op vitaliteit bij de brandweer. Medewerkers mogen daar 2 uur per werkdag aan sport doen, eventueel onder begeleiding. Lucien ziet dat medewerkers steeds bewuster gebruikmaken van deze mogelijkheid, geholpen door de jaarlijkse fysieke test. Daarnaast is er binnen de brandweer steeds meer aandacht voor ‘mentale’ vitaliteit: er is bijvoorbeeld traumazorg en er wordt voorlichting gegeven over terrorisme.

Samenwerking nodig voor vitaliteit
Aan het einde van de dag onthulde Peter Koch van Comichouse de striptekeningen waarin hij de dag had samengevat. Vooral de creatieve bruggen vielen op en daar kon iedereen zich in herkennen. Politie, defensie, brandweer, ambulancedienst en DJI: bij allemaal is vitaliteit belangrijk. Door de bedachte plannen samen uit te voeren, kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat ook medewerkers in uniform tot hun pensioenleeftijd vitaal kunnen werken.