Twee jaar duurde het experiment met proeftuinen waarin politieteams de regie leerden nemen over hun werk. Nu is ‘vitaal vakmanschap’ een van de doelen van landelijk politiebeleid. In de eerste aflevering van de rubriek ‘Hoe gaat het nu met…?’ kijken we terug op het project ‘Bouw je eigen baan, juist nu!’, dat liep van 2016 – 2018.

Ben je mentaal gepensioneerd of ben je een vitaal vakman of -vrouw? Die vraag stond centraal in het project ‘Bouw je eigen baan, juist nu!’ dat in 2016 startte. Het doel was dat alle medewerkers van alle leeftijden werken aan vitaal vakmanschap. Dat wil zeggen dat ze zo lang mogelijk met plezier waardevol werk kunnen blijven doen en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. In het project werden politiemedewerkers opgeleid tot facilitator. Elke facilitator begeleidde een team in een vijfstappenmodel dat TNO had ontwikkeld: bewustwording en draagvlak, diagnose, keuze, interventie en evaluatie.

Mensen versterken
‘Het was een verschuiving van procedures en processen verbeteren naar mensen versterken’, zegt Janneke Vollebergh-Barbiers, organisatieadviseur duurzame inzetbaarheid en teamontwikkeling en de eerste projectleider. ‘Mentaal gepensioneerd zijn we allemaal weleens. Dat kun je nu bijvoorbeeld worden als je door corona veel thuis werkt. Maar als je daar eerlijk over bent, kun je hulp vragen en ervan leren. Elke dag moet je jezelf afvragen: hoe stel ik me op in mijn werk? Als facilitators gaven we zelf het voorbeeld en vertelden we over onze eigen momenten van mentaal pensioen.’

Volwaardige methoden
Het project was mogelijk door subsidie van SAOP en ESF. Vollebergh-Barbiers: ‘Dat geld geeft zo veel vrijheid. We kregen van de beleidsdirectie de ruimte om het project van onderop aan te pakken.’ Dennis van de Rieth, de nieuwe projectleider, beaamt het volmondig. ‘Door die subsidie hadden we autonomie in het project.’

De organisatie vond de aanpak waardevol en nam vitaal vakmanschap op in het strategische beleid. Wat eerst proeftuinen waren, zijn nu volwaardige methodieken. Van de Rieth: ‘Bij de afsluitende bijeenkomst van het project eind 2018 waren ook andere organisaties aanwezig die met het TNO-model hadden gewerkt. We kregen uit hun feedback de indruk dat we het beter deden dan zij. Ons succes is dat we staan voor vitaal vakmanschap. We werken in een moeilijke context na de grootschalige reorganisatie van de politie. Meerwaarde in de maatschappij willen hebben, dat is onze sterke drive.’

Maatwerk
Er zijn nu twaalf teams aan de slag met vitaal vakmanschap en vijf teams staan in de startblokken. Van de Rieth heeft de werkwijze niet veel veranderd. ‘We doen meer digitaal, maar we blijven aansluiten bij de vraag van teams en leveren maatwerk. Die vraag heeft vaak te maken met ontwikkelingen in de maatschappij. De wereld ziet er wekelijks anders uit en dat vraagt verbondenheid van de politie.’

Project Bouw je eigen baan, juist nu!
Beoogde en behaalde resultaten

  • In 7 teams ervaring opdoen met het bevorderen van vitaal vakmanschap. Dat is meer dan gelukt: in het eerste jaar deden al 9 teams mee, aan het einde van het project 28 teams.
  • Meedoen aan onderzoek van TNO naar de effectiviteit van het model Vitaal Vakmanschap.

Extra resultaten

  • Opleidingstraject opgezet voor facilitators.
  • Bijna 20 facilitators opgeleid.
  • Meegedaan aan een bewegingsanalyse, een wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die een beweging van onderop tot een succes maken.

Beoogde en nog niet behaalde resultaten

  • Uit het TNO-onderzoek bleken positieve trends op werkplezier, bevlogenheid, mobiliteit, maar harde cijfers over toename van vitaal vakmanschap zijn nog niet terug te zien in medewerkersmonitoren.

Meer lezen