Met de subsidie ‘Mondiale solidariteit’ biedt SAOP politievakbonden de mogelijkheid om in het buitenland ondersteuning en/of hulp te bieden. Het professionele politieplatform VMHP maakt gebruik van deze subsidie. Hiermee is VMHP in staat om een bijdrage te leveren aan artikel 90 van de Nederlandse Grondwet: ‘De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde’.

Dat is niet altijd zo geweest. In het verleden werd de subsidie Mondiale solidariteit met enige regelmaat ongebruikt teruggestort. Het budget werd eerder wel ingezet als financiële bijdrage aan een politievakbond in Argentinië en voor de ondersteuning van POCRU, de Zuid-Afrikaanse vakbond voor politie en gevangenispersoneel, in de jaren na de val van het Apartheidsregime.

Samenwerking met politievakbonden Eurocop
In 2007 sloot de VMHP zich aan bij Eurocop, de Europese koepel voor politievakorganisaties. Op dat moment werd besloten om het budget ‘dichter bij huis’ te besteden. Tussen de aangesloten vakorganisaties uit 27 Europese landen zijn er onderlinge verschillen. Deze worden veelal bepaald door culturele, historische en wetgevingsfactoren. Zo kennen de noordelijke Europese landen een lange historie en ontwikkeling van vakbondsrechten en -plichten. De zuidelijke landen en de voormalige Oostbloklanden hebben dat niet.

Om dichter bij huis te blijven besloot de VMHP haar kennis en ervaring aan te bieden in een uitwisselingsprogramma met twee politievakbonden in Portugal. Vakbonden werden in Portugal pas toegestaan na de Anjerrevolutie in 1974. Tot op de dag van vandaag bestaat het uitwisselingsprogramma met één van de Portugese bonden. De andere bond zegde het lidmaatschap van Eurocop op en daardoor ontstond er ruimte om een bond in Hongarije te ondersteunen. Helaas stond de Hongaarse regering rond 2013 alleen nog maar politievakbonden toe die van regeringszijde werden georganiseerd. De Hongaarse politiebond ‘verdampte’ daardoor en het contact is verloren gegaan. Als gevolg van de financieel-economische crisis, die zeker aan Griekenland niet voorbij ging, werd vier jaar geleden een uitwisselingsprogramma gestart met een Griekse vakbond.

De uitwisselingsprogramma’s worden zéér op prijs gesteld. Vooral het delen van kennis en ervaring van de VMHP wordt erg gewaardeerd. De VMHP sprak zich daar waar nodig in de media uit over misstanden. Ook sprak het politieplatform met onder meer parlementariërs, verantwoordelijk ministers, hoge politiecommandanten en ambassadeurs.

Om met de woorden van een Portugese vakbondsvoorzitter te eindigen: ‘De VMHP heeft mij geleerd dat onderhandelingen vanuit een overleghouding meer oplevert dan vanuit de historisch en cultureel bepaalde vechthouding. Ik kan en wil nog veel van de VMHP leren en zie dan ook graag dat het programma wordt voortgezet.’