Vanaf 1 oktober 2018 is het weer mogelijk om via SAOP een aanvraag in te dienen voor het subsidieprogramma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel van dit programma is om mensen langer en productief aan het werk te houden en om in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Wees er wel snel bij, want de aanvraagperiode verstrijkt op 26 oktober 2018, 17.00 uur.

SAOP wil mensen binnen de politiesector toerusten voor het werk van nu, morgen en overmorgen. Om dit doel te bereiken subsidieert SAOP uiteenlopende projecten binnen de politie. SAOP biedt op twee manieren financiële ondersteuning aan een project. Enerzijds financiert het projecten uit eigen middelen, anderzijds kan er via SAOP een beroep worden gedaan op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Met behulp van de ESF-subsidie is het project Fit@NP verder ontwikkeld.

Fit@NP
Fit@NP is een programma gericht op het versterken van de fysieke en mentale conditie van politiemensen. Dit onder het motto: ‘Eet, beweeg, denk en slaap je fit’. Het programma kent drie varianten: Fit Online, Fit Plus en Fit Maximaal. Alle drie de varianten zijn vrijwillig te volgen en verschillen in intensiviteit. Fit@NP is intussen een bekend en succesvol programma geworden in de politiesector.

Subsidie aanvragen
U kunt ESF-subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De aanvraagperiode voor de ESF-subsidie loopt van 1 oktober tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Het bestuur van SAOP moet eerst instemmen met de aanvraag.

Meer informatie
Hebt u een project ontwikkeld en denkt u dat ESF-subsidie van meerwaarde is? Neem dan voor meer informatie contact op met de secretaris van SAOP, Laurens Raijmakers, via saop@caop.nl.