Eind juni 2022 is het project ‘Selectievoorbereiding voor de politie’ opgeleverd. Dit project had als doel om ter voorbereiding op selectiedagen voor ‘schaarse’ doelgroepen een intern programma te ontwikkelen zodat een hoger slagingspercentage bewerkstelligd kon worden. Dit zou tevens de diversiteit bij de politie versterken. Met subsidie vanuit SAOP zijn de doelstellingen van dit project gerealiseerd en is een digitale oefenomgeving ontwikkeld.

foto van iemand die met een pen wijst naar een laptop

Training als voorbereiding op selectie

Een divers personeelsbestand binnen de politieorganisatie is belangrijk om in verbinding te blijven met de samenleving. Helaas komen mensen uit schaarse doelgroepen niet altijd door de selectieprocedure heen. Met ‘schaarse’ kandidaten worden kandidaten bedoeld die moeilijk te vinden zijn, maar wel vallen binnen de instroomdoelstelling van de politie. Dit zijn bijvoorbeeld kandidaten met een migratieachtergrond of kandidaten voor niveau 2 (surveillant), niveau 3 (agent) en niveau 4 (hoofdagent). Om de kans dat zij door de selectie komen te vergroten, is in dit project een programma ontwikkeld waarmee kandidaten zich kunnen voorbereiden op de selectiedagen A en B.

Digitale omgeving

De focus van dit project ligt op het begeleiden van schaarse doelgroepen, maar vindt ook aansluiting bij de algehele beleving van alle sollicitanten. Het project is daarom naast fysieke trainingen uitgebreid naar een digitale omgeving met oefenopgaven. Deze e-learning met uitgebreide oefenmogelijkheden is met de door SAOP toegekende subsidie ontwikkeld voor de selectieonderdelen cognitie en taal en psychologisch onderzoek. Deze zijn voor alle sollicitanten beschikbaar, zodat iedere kandidaat zich optimaal kan voorbereiden voor de selectieonderdelen in het initiële selectieproces.

E-learning cognitie & taal en psychologisch onderzoek

De e-learnings zorgen ervoor dat kandidaten zelfstandig de eerste voorbereiding kunnen treffen voor het betreffende selectieonderdeel. Dit levert naar verwachting een verhoogd slagingspercentage op. Om het effect van deze e-learnings te meten, wordt een meting gestart door de afdeling Selectie om nauwgezet te volgen welke consequenties dit heeft voor de resultaten in het selectieproces. Er zijn in dit project drie e-learnings ontwikkeld:

  1. Korte versie Cognitie & Taal: deze e-learning wordt ter voorbereiding aangeboden aan alle geïnteresseerden, ook als zij nog niet hebben gesolliciteerd. Zij krijgen op deze manier in de oriëntatiefase alvast een indruk van het soort testen dat zij kunnen verwachten bij sollicitatie voor de functie van agent.
  2. Lange versie Cognitie & Taal: deze versie is vergelijkbaar met de duur van de online test en wordt alleen aangeboden aan sollicitanten. Zo wordt exclusiviteit behouden voor de daadwerkelijke sollicitant.
  3. Psychologisch onderzoek: het doel van dit onderdeel is kandidaten voorbereiden op het psychologisch onderzoek en alvast een zichtbaar voorproefje van het onderzoek aan kandidaten geven. Middels een interactieve video doorloopt de kandidaat op speelse wijze de diverse onderdelen van dit selectieonderdeel. Er worden informatie en tips gedeeld, die de kandidaat achteraf ook los kan downloaden om nog eens rustig door te nemen.

Lees meer over ‘Selectievoorbereiding voor de politie’ op de projectpagina en in het bericht ‘Meer diversiteit door project Selectievoorbereiding politie’.