Het bestuur van SAOP heeft de prioriteiten voor 2020 vastgesteld. In 2019 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in de sector om te weten te komen wat de sector van SAOP verwacht en waar haar toegevoegde waarde ligt. Het resultaat is het jaarplan 2020, waarin de prioriteiten voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Deze prioriteiten zijn:

  • veilig en gezond werken
  • duurzame inzetbaarheid
  • diversiteit

Het bestuur van SAOP wil de financiële middelen die het tot zijn beschikking heeft inzetten voor projecten die aan deze prioriteiten een bijdrage leveren. Deze kunnen groot en meeslepend zijn, maar ook voor kleine initiatieven van de werkvloer staat het bestuur open.

Veilig en gezond werken
Bij het thema ‘Veilig en gezond werken’ is te denken aan de volgende projecten:

  • Verzuim verminderen
  • Plezier in het werk houden, bijvoorbeeld door een goede werk-privébalans
  • Veilig werken: gezond en fysiek
  • Medewerkers behouden voor de organisatie

Duurzame inzetbaarheid versterken
Het brede thema ‘Versterken duurzame inzetbaarheid’ biedt ruimte voor een scala aan projecten. Denk daarbij aan onderwerpen als:

  • Ruimte voor de dialoog
  • Loopbaanontwikkeling
  • Mobiliteit: instroom, doorstroom en uitstroom

Diversiteit
Een divers samengestelde politie is een voorwaarde om het politiewerk goed te kunnen doen, nu en in de toekomst. Diversiteit kun je alleen benutten als die er ook is. Daarbij vraagt SAOP ook aandacht voor het creëren van structurele functies voor arbeidsbeperkte werknemers in het kader van de Participatiewet.

Jaarplan
Het bestuur hoopt van harte dat het jaarplan 2020 velen in de sector inspireert om de stap te zetten om samen en met subsidie van SAOP nieuwe ideeën en initiatieven op te pakken.