Voor welke arbeidsmarktthema’s zet SAOP vanaf 2020 middelen in? Welke rol en functie moet SAOP vervullen om voor de sector van betekenis te zijn? Kortom, welke koers moet SAOP varen? Op dinsdag 12 maart gaat het bestuur van SAOP over deze vragen in gesprek met stakeholders uit de sector Politie.

Arbeidsmarktfonds politie
Eind 2017 besloten sociale partners in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) dat de sector Politie baat heeft bij een eigen arbeidsmarktfonds om goede initiatieven en projecten financieel te ondersteunen. In de afgelopen twee jaar heeft SAOP nieuwe projecten vanuit de eigen financiële reserve gesubsidieerd. Vanaf 2019 ontvangt SAOP hiervoor jaarlijks € 2 miljoen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat bedrag wil SAOP zo goed mogelijk inzetten voor de sector.

Wensen en verwachtingen
In de afgelopen maanden vroeg het bestuur aan stakeholders (vertegenwoordigers van de Politie, vakorganisaties, het ministerie van Justitie & Veiligheid en projectleiders van door SAOP gesubsidieerde projecten) wat hun wensen en verwachtingen zijn van een arbeidsmarkt- en opleidingsfonds in de sector Politie. Hun gedachten en ideeën over de toekomstige koers van SAOP vormen de input voor deze bijeenkomst.