Xander Beenhakkers start per 1 januari 2023 als nieuwe voorzitter van het SAOP-bestuur. Nog maar een half jaar geleden kwam hij in het bestuur als een van de twee leden van de werkgeverszijde. De rol van voorzitter vindt Xander niet veel verschillen van die van bestuurslid. “Ieder bestuurslid is ambassadeur van SAOP: we willen dat zoveel mogelijk politiemensen weten welke mogelijkheden SAOP biedt. Als voorzitter ben ik straks iets meer het boegbeeld.”

Xander Beenhakkers, voorzitter SAOP-bestuur

Xander vervolgt: “Ook kan ik in de voorzittersrol bijdragen aan agendering van onderwerpen binnen de politie en bij de vakbonden. Het is een meer initiërende rol.” In praktische zin ziet hij voor zichzelf vooral een procesrol. “Als voorzitter bereid ik samen met secretaris Laurens Raijmakers de agenda voor. Zo ben ik mijn collega-bestuursleden Miriam Barendse, Daniëtte de Groot en Paul Roeland ten dienste, met onder meer goed voorbereide en ordelijke vergaderingen.”

De focus op leren en ontwikkelen

Het SAOP-bestuur heeft zich de afgelopen tijd gebogen over vragen als: hoe doen we recht aan de veranderende arbeidsmarkt en aan veranderingen in het vak? Hoe kunnen we bijdragen aan thema’s die in het arbeidsvoorwaardenakkoord vastgelegd worden? Hoe sluiten we aan bij de visie van het politiekorps? Kortom, welke thema’s gaan over de volledige breedte van het vak?

Xander: “Het was best een zoektocht. Onze inzet als SAOP-bestuur is willen bijdragen aan leren en ontwikkelen gericht op het politievak en de arbeidsmarkt van de toekomst. Daarnaast willen we ruimte bieden om binnen dit thema ‘leren en ontwikkelen’ te innoveren en te experimenten. De huidige drie thema’s Veilig en gezond werken, Duurzame inzetbaarheid en Diversiteit zijn voor een belangrijk deel onder te brengen bij het nieuwe thema. Het perspectief is nu meer ontwikkelgericht en meer toekomstgericht. Inmiddels heeft het Georganiseerd Overleg Korpschef Bonden deze nieuwe koers van SAOP ook omarmd.”

“Kom met projectvoorstellen”

Xander nodigt politiemensen van harte uit om met projectvoorstellen te komen. “Je mag leren en jezelf ontwikkelen in jouw vak. Wat betekent dat voor jou en wat voor project kun je daarvoor bedenken? Als je een goed idee hebt, stap naar voren en laat het ons horen! Je kunt bij de voorbereiding van een subsidieaanvraag ondersteuning krijgen van secretaris Laurens Raijmakers. Hij denkt aan de voorkant mee en weet wat nodig is voor een goede subsidieaanvraag. Als een subsidieaanvraag toegewezen wordt, treedt een van de bestuursleden op als portefeuillehouder en denkt diegene actief met je mee. Ook kunnen de bestuursleden hun netwerk inzetten om projecten tot een succes te maken. We doen dus meer dan alleen subsidie verstrekken. Maak daar gebruik van!”

Lees ook hoe en waarom Xander Beenhakkers in het SAOP-bestuur is gekomen.