Hoe kun je als oudere werknemer zelf de regie nemen over je loopbaan, zodat je vitaal en gemotiveerd aan het werk blijft en goed bent voorbereid op je pensioen? Dat is de kernvraag in het project Workshops vitaliteit voor 55+ en 58+, dat eind juni is afgerond. Vanaf 1 september 2018 zijn de workshops georganiseerd in de eenheid Den Haag. Ze leverden de deelnemers veel nieuwe inzichten op en leidden tot de ontwikkeling van een tweedaagse groepstraining.

Voordat de workshops werden georganiseerd, bleken veel oudere medewerkers niet bekend met het vitaliteitsprogramma binnen de eenheid en de mogelijkheden binnen de pensioenregeling. Het ziekteverzuim onder oudere medewerkers was hoog en veel van hen waren minder gemotiveerd om hun werk te doen. Na een pilot met themadagen voor de doelgroep besloot de eenheidsleiding workshops aan te gaan bieden met een programma van twee dagdelen. In deze workshops zijn alle activiteiten op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid bij elkaar gebracht. Met subsidie van SAOP werden de workshops mogelijk gemaakt.

Programma tijdens de bijeenkomsten

Tijdens het ochtendprogramma van de bijeenkomsten gingen deelnemers onder leiding van een dagvoorzitter met elkaar in gesprek over verschillende discussievragen, zoals:

  • Welke werkzaamheden voer ik graag uit?
  • Hoe kan ik straks met trots de dienst verlaten?
  • Wat geeft mij energie en wat kost energie?

Daarnaast waren er invulkaarten waarop ze stellingen konden aanvullen.

Het middagprogramma bestond uit drie workshops: levensfasebewustheid, pensioen en vitaliteit. De laatste twee workshops werden gegeven door een pensioenambassadeur en een vitaalcoach.

Bereik van de doelgroep

De eerste maanden waren de workshops alleen bedoeld voor medewerkers van 58 jaar en ouder. Vanaf 1 januari 2019 is dat verbreed naar medewerkers van 55 jaar en ouder. Dat leverde een doelgroep op van 2100 medewerkers, ruwweg 30% van het totale personeelsbestand binnen de eenheid Den Haag.

In maart 2020 maakten de COVID-19-maatregelen een einde aan de workshops. Tot die tijd werden er 1500 medewerkers uitgenodigd met een persoonlijke mail. Daarvan gaf 79% zich op en van die groep nam uiteindelijk 70% daadwerkelijk deel aan het programma. Dat is een mooie score gezien de vroegtijdige beëindiging van de workshops. Aangezien de coronamaatregelen voortduurden en er weinig animo was om de workshops in digitale vorm te volgen, is dit jaar besloten het project niet verder te verlengen.

Het effect van de workshops

Uit de reacties tijdens de bijeenkomsten en de ingevulde enquêteformulieren blijkt dat deelnemers de workshops erg gewaardeerd hebben. In de gesprekken kwamen ook vaak de onuitgesproken verwachtingen bij medewerkers naar boven. Waar ze eerder verwachtten dat ‘de baas’ voor verandering moest zorgen, is nu meer het besef ontstaan dat je als medewerker ook zelf maatregelen kunt nemen om je laatste dienstjaren zo goed mogelijk in te vullen. Een ander inzicht is dat een gezonde vrijetijdsbesteding helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Er kwamen na afloop van de workshops meer vragen binnen bij Fit@NP. Ook de pensioenambassadeurs hadden meer aanloop.

Vervolg van het project

Sommige medewerkers bleken zo vastgelopen te zijn in hun huidige functie, dat ze op zoek wilden naar andere mogelijkheden binnen de organisatie. Voor hen is als pilot een tweedaagse training opgezet door het Landelijk Mobiliteitscentrum (LMC) en een extern bureau. Dit bleek een succes. Er staat al een tweede training gepland en er zijn plannen de training ook te organiseren in andere eenheden.

De workshops 55+ en 58+ kregen buiten de eenheid bekendheid en vanuit andere eenheden was er steeds meer belangstelling. Het voornemen is nu om soortgelijke programma’s te organiseren in de eenheden Amsterdam, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noord-Holland, Rotterdam en Zeeland/West-Brabant. Ook de eenheid Den Haag wil het programma voortzetten vanwege de positieve resultaten. Zo krijgt dit succesvolle SAOP-project op meerdere manieren een mooi vervolg binnen de politie.