De mensen die bij de politie werken, toerusten voor het werk van nu, morgen en overmorgen. Dát is de opdracht waaraan SAOP een bijdrage wil leveren.

Vernieuwende activiteiten

SAOP initieert, coördineert en stimuleert vernieuwende activiteiten gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst. Op verzoek van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (GOP) voert SAOP daarnaast activiteiten uit die zijn afgesproken in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst binnen de sector. SAOP- activiteiten zijn paritair, dat wil zeggen dat we zowel rekening houden met de belangen van de werkgever als de werknemer. Dat vergroot de kans van slagen.

Thema

SAOP heeft één dragend thema, namelijk het thema Leren en Ontwikkelen gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst. De SAOP-subsidie wordt vooral ingezet voor activiteiten en projecten die betrekking hebben op dit thema.