SAOP heeft een bezwaaradviescommissie. Deze commissie behandelt bezwaren tegen besluiten van het bestuur over ingediende projectaanvragen of projectverantwoordingen. Ook adviseert de commissie het bestuur van SAOP bij besluiten in reactie op bezwaarschriften.

De paritaire bezwaaradviescommissie bestaat uit:

  • De heer W. van der Pal, voorzitter
  • Mevrouw C. Bonekamp
  • De heer R. Looije

Lees het reglement bezwaaradviescommissie