Een wendbare politie; dat is het doel van het Basisteam Arnhem-Zuid. Sinds 2017 heeft het team het agile werken omarmd. Deze manier van werken verhoogt de mate van wendbaarheid en maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderingen in de omgeving. Maar dit vergt een transformatie in werken, denken en organiseren, een proces dat tijd en aandacht vergt. Dit project, gesubsidieerd door SAOP, borgt die structurele aandacht.

Maar wat betekent agile eigenlijk? Teams die deze wendbare manier van werken omarmen, ervaren voortdurende ontwikkeling en hebben een open en lerende mindset. Zij worden bedreven in het geven, ontvangen en verwerken van feedback. Ook vergroot het hun aanpassingsvermogen. Zo kunnen zij steeds beter inspelen op de wensen van burgers, het Openbaar Ministerie en de samenleving. In die zin draagt het project dus bij aan de toekomstbestendigheid van de politie en de lerende houding.

De principes van agile

Er zijn drie elementen die als een rode draad door agile werken lopen:

  1. De manier van denken wordt bij agile geredeneerd vanuit de klantwaarde. Dat is bijvoorbeeld het OM of de maatschappij.
  2. De manier van werken is gericht op korte cycli. Politiemedewerkers leren door te experimenteren, feedback te vragen en zich aan te passen. Dit bevordert een lerende, open en veilige cultuur waarin teamverantwoordelijkheden centraal staan. Door regelmatige evaluaties kunnen voortdurende verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor het team geleidelijk beter wordt.
  3. De manier van organiseren om de gewenste wendbaarheid te krijgen. Agile teams zijn klein en bepalen zelf hun aanpak, met duidelijke prioriteiten en vastgestelde doelen. Ook hebben ze korte communicatielijnen en werken ze gericht op waardecreatie. Dit bevordert de saamhorigheid, teamspirit en het gevoel dat elk teamlid echt een verschil kan maken.

Organiseren van ontwikkeling

Om agile werken te implementeren, is ondersteuning nodig. En dan wel het liefst door dit als politie op den duur zelf te kunnen organiseren in plaats van te investeren in externen. Dit project draagt bij aan het organiseren van die ontwikkeling. Het doel is om politiemedewerkers te helpen bij de overgang naar agile werken door innovatieve methoden toe te passen die aansluiten bij de leerbehoeften die ontstaan tijdens het agile werken. Uiteindelijk moeten waardevolle producten  politiemedewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling.

Resultaat

Het resultaat van dit project is het creëren van een breed scala aan leerproducten, die op korte termijn kunnen worden ontworpen, getest en aangepast aan de behoeften van politiemedewerkers in hun agile werkomgeving. Deze producten omvatten onder andere een toolbox voor agile coaches, podcasts, uitlegvideo’s over de agile werkwijze, workshops, leeropdrachten, en meer. Deze kunnen door politiemedewerkers zelf worden toegepast op de werkvloer om hun wendbaarheid te vergroten.