Wie is de politiemens en hoe blijf je dat in een alsmaar veranderende maatschappij? Daar probeert het project ‘Hartstocht voor politiemensen’ antwoord op te geven. Dit project is gericht op het formuleren van een beeld van de toekomstige politiemens. Subsidie vanuit SAOP maakt het mogelijk dat politiemedewerkers zelf het gewenste toekomstbeeld kunnen onderzoeken en bepalen. Dit komt ten goede aan de wendbaarheid van politiemedewerkers en aan een toekomstige, meer wendbare organisatie die in staat is in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen.

Kompas van de Politie van Overmorgen

Het project ‘Hartstocht voor politiemensen’ geeft invulling aan de pijler ‘het creëren van een wendbare organisatie’ van het Strategisch Kompas van de Politie van Overmorgen. Het team Sociale Innovatie Landelijke Eenheid heeft dit kompas vertaald naar de opdracht om de komende jaren te bouwen aan een nieuwe manier van werken, denken en organiseren die aansluit bij een maatschappij die ‘verlangt’ naar meer (sociale) verbinding en integraal samenwerken.

De huidige maatschappij daarentegen vraagt van politiemensen voortdurend om te balanceren tussen ‘optreden’ en ‘meebewegen’. Tussen ‘begrenzen’ en ‘beschermen’. Als politiemens probeer je daarbij een politie te zijn die niet tegenover, maar tussen de mensen staat. Van belang is daarom dat politiemensen de ruimte krijgen om te reflecteren op hun handelen en kunnen terugvallen op hun oorspronkelijke verlangen om van betekenis te mogen en kunnen zijn.

Wendbare, toekomstbestendige organisatie creëren

Om dit reflecterende vermogen van politiemensen te versterken, levert dit project uiteindelijk handvatten op die politiemensen daarvoor kunnen gebruiken. Om dit te realiseren, ligt de focus van het project de komende periode op politiemensen de principes van transitiekunde te leren. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde manier van denken, doen en organiseren om de kansen en urgentie voor fundamentele vernieuwing richting een duurzame politieorganisatie te ontwikkelen.

De volgende stap is om deze theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Dit vraagt om een persoonlijke transformatie van de politiemens. Met de hulp van House of Coherence (een huis voor ontwikkeling van mensen en organisaties die werken aan meer integraliteit, integriteit en impact) wordt vanuit het hart van de politiemens een gezamenlijk perspectief geformuleerd op basis van reflecties. Samen met de deelnemende politiemensen wordt vervolgens onderzocht hoe een reflectieve en lerende houding ontwikkeld kan worden ten behoeve van een wendbare, toekomstbestendige organisatie.

Resultaat

Het belangrijkste eindproduct van dit project is dat de deelnemende politiemensen zelf een programma met handvatten ontwikkelen dat collega-politiemensen ondersteunt in het ontwikkelen van een reflectieve en lerende houding. Dit moet ruimte bieden voor de transitie naar een wendbare organisatie, die past binnen het geschetste perspectief om het politiewerk op een goede manier uit te voeren en betrokkenheid en inzetbaarheid op lange termijn te laten voortbestaan.