De Nederlandse Politiebond heeft subsidie aangevraagd ten behoeve van de Stichting Politie Veteraan voor het project Doorontwikkeling Revitaliseringsprogramma Stichting Politie Veteraan. SAOP is akkoord gegaan met de subsidieaanvraag en draagt zo bij aan het doel van dit project om politiemedewerkers met een mentale blessure, zoals PTSS, een burn-out of overige psychische klachten, in de natuur aan hun herstel te laten werken.

De aanleiding

Binnen het operationele politieveld kunnen politiemedewerkers in aanraking komen met zwaar menselijk leed, zoals geweldsdelicten of bedreigingen. Dit kan een grote impact hebben op de mentale toestand van medewerkers. Mentale overbelasting komt dan ook steeds vaker voor onder jonge medewerkers en vormt een urgent probleem dat van invloed is op de politieorganisatie. De politie kampt daarnaast met een capaciteitsprobleem en een hoog ziekteverzuim. Het is daarom van belang dat mentaal overbelaste medewerkers opgevangen en ondersteund worden en zo snel mogelijk re-integreren binnen de politie.

Daarom biedt het project Doorontwikkeling Revitaliseringsprogramma Stichting Politie Veteraan een aanvullend traject op het bestaande zorgaanbod van de politie, gericht op preventie en terugkeer in het werk na mentale overbelasting. Denk aan de mentale batterij die weer opgeladen moet worden en aan dagbestedings- of aanvullende trainingsmogelijkheden om medewerkers keuzes te laten maken voor een duurzame oplossing na herstel van een mentale blessure.

Doorontwikkeling bestaand revitaliseringsprogramma

De afgelopen vier jaar heeft Stichting Politie Veteraan een revitaliseringsprogramma ontwikkeld waarbij politiemedewerkers naast hun reguliere therapie of re-integratietraject de mogelijkheid hebben om mentaal aan te sterken. In dit huidige, door SAOP-gesubsidieerde project wordt dat revitaliseringsprogramma doorontwikkeld om te komen tot een geëvalueerd programma dat bijdraagt aan een effectief herstel van mentale blessures. Tevens geeft dit project een verdere invulling aan de Contourennota Programma Speciale Aandacht en Zorg 2021.

Herstel in de natuur

De doorontwikkeling van het revitaliseringsprogramma raakt aan de SAOP-thema’s van 2022 Veilig & Gezond Werken en Duurzame Inzetbaarheid. Het programma bevordert namelijk de invulling aan maatwerk bij herstel van een mentale blessure, zodat medewerkers sneller kunnen re-integreren. Daarnaast zorgt de samenwerking met Staatsbosbeheer ervoor dat lichte beheerswerkzaamheden in de natuur opgepakt kunnen worden. Dit geeft medewerkers de kans om samen met lotgenoten te kunnen herstellen in een prikkelarme omgeving.

Het doel

Enerzijds heeft de mentaal overbelaste politiemedewerker baat bij dit revitaliseringsprogramma door ondersteuning bij herstel van een mentale blessure en snelle terugkeer naar de organisatie. Anderzijds is de politieorganisatie erbij gebaat om haar personeel mentaal gezond te houden. Door politiemedewerkers sneller te laten herstellen van een mentale blessure, kan het hoge ziekteverzuim en capaciteitsprobleem bij de Nationale Politie teruggedrongen worden. Tot slot kan het programma ook preventief bijdragen om uitval te voorkomen, bijvoorbeeld door het revitaliseringsprogramma in te zetten bij politiemedewerkers die in korte tijd veel incidenten hebben meegemaakt.

Resultaat

Dankzij de samenwerking met Staatsbosbeheer is het aantal locaties in Nederland uitgebreid. Per locatie kan het programma tien dagdelen per week (ochtend- en middagprogramma op vijf werkdagen) aangeboden worden. Per dagdeel kunnen er vijf medewerkers deelnemen, wat neerkomt op 50 medewerkers per jaar die begeleid worden in hun herstel en re-integratie naar werk. Ervan uitgaande dat een medewerker een jaar lang het revitaliseringsprogramma volgt, zijn dat met de doorontwikkeling naar 10 á 12 locaties in het land meer dan 500 medewerkers per jaar!