Een gezond en veilig werkklimaat draagt op de korte en lange termijn bij aan de inzetbaarheid van werkenden en aan hun werkplezier. Daarom stimuleert SAOP projecten binnen het thema ‘Veilig en gezond werken’. Daarbij is te denken aan projecten op de volgende gebieden:

  • Verzuim verminderen
  • Plezier in het werk houden, bijvoorbeeld door een goede werk-privébalans
  • Veilig werken
  • Medewerkers behouden voor de organisatie

BlueVitaal: inzicht in jouw herstel- en re-integratieproces

Lees verder

Succesvol ouder worden op je werk

Lees verder

PD-training met virtual reality

Lees verder

In verbinding – verdieping, borging, integratie en groei

Lees verder

Bewustwording etnisch profileren

Lees verder

Horizon medezeggenschap

Lees verder

Future Skills

Lees verder

In verbinding met jezelf, de ander en je omgeving

Lees verder