De politieorganisatie heeft jaarlijks te maken met een aanzienlijk aantal politiemedewerkers die vanwege mentale overbelasting niet of beperkt inzetbaar zijn. Het project BlueVitaal ondersteunt deze medewerkers in hun herstel- en re-integratieproces door goed inzicht te geven in het herstel- en re-integratieproces van medewerkers en dat te monitoren. Ook voor medewerkers zelf is dat inzicht van belang. Om die reden subsidieert SAOP het te ontwikkelen monitoringssysteem ‘BlueVitaal´, voorheen bekend onder de benaming ´Elize´ en vervolgens als ´De Blauwe Haven´.

De Blauwe Haven Rotterdam

De Blauwe Haven Rotterdam begeleidt op dit moment 130 politiemedewerkers in hun herstel- en re-integratieproces. Om dit proces te monitoren, maken zij gebruik van VerzuimXpert, Excel en Word. Programma’s die zeer beperkte mogelijkheden bieden om inzicht te krijgen in het herstel- en re-integratieproces van de medewerker en om dit te monitoren. Daarnaast zijn deze programma’s niet toegankelijk voor de medewerker zelf, waardoor deze nauwelijks inzicht heeft in het eigen herstel- en re-integratieproces en onvoldoende betrokken wordt in de voortgang ervan.

Optimale ondersteuning met BlueVitaal

Het monitoringssysteem BlueVitaal neemt deze belemmeringen weg door optimale ondersteuning te bieden aan de mentaal overbelaste politiemedewerkers, begeleiders en het management van De Blauwe Haven Rotterdam. Het monitoringssysteem bestaat uit zowel een app als een platform. Omdat het te ontwikkelen systeem schaalbaar wordt, kan voorzien worden in specifieke behoeften, ook van andere afdelingen, en is het monitoringssysteem ook in andere contexten te gebruiken. Op deze wijze is het platform niet alleen relevant voor De Blauwe Haven Rotterdam, maar breder inzetbaar binnen de politie.

Het monitoringssysteem:

  • Geeft de politiemedewerker eigen regie
    Met BlueVitaal heeft de medewerker op ieder moment inzicht waar hij in zijn herstel- en re-integratietraject staat, wat zijn voortgang is en wat hij kan verwachten. Hij formuleert samen met zijn begeleiders naar welke doelstellingen hij toewerkt en is op de hoogte van welke informatie over zijn voortgang wordt gedeeld. Ook krijgt de medewerker tools in handen om thuis actief met zijn herstel- en re-integratieproces aan de slag te gaan.
  • Helpt begeleiders de processen te monitoren
    Begeleiders van De Blauwe Haven Rotterdam kunnen de mentaal overbelaste medewerkers persoonsgerichter ondersteunen, beter samenwerken met de medewerker en met andere betrokken partijen. Ook kunnen zij hun begeleidingstrajecten aanpassen op basis van geaggregeerde data (bijv. missende aspecten in het begeleidingstraject of verschuivingen in hulpvraag).
  • Helpt het management om goede ondersteuning te waarborgen
    De Blauwe Haven Rotterdam beseft dat het hele (familie)systeem van de medewerker betrokken is bij mentale overbelasting. BlueVitaal geeft gerichte aandacht aan dit steunende systeem van de mentaal overbelaste politiemedewerker. In eerste plaats uit zorg voor de medewerker zelf en in tweede plaats omdat dit het herstel van de medewerker kan bespoedigen.

Tot slot creëert BlueVitaal één centraal informatiepunt voor De Blauwe Haven Rotterdam, waar alle informatie binnenkomt en uitgaat. Hierdoor hoeven de mentaal overbelaste politiemedewerkers en begeleiders van De Blauwe Haven Rotterdam nog maar met één applicatie te werken, wordt alle informatie gebundeld en worden minder lacunes in informatie(overdracht) ervaren.