Wat heeft het project Selectievoorbereiding voor de politie opgeleverd?

Lees verder

Stichting Politie Veteraan: een doorontwikkeling van het revitaliseringsprogramma in de natuur

Lees verder

Een toekomstige, wendbare politieorganisatie met ‘Hartstocht voor politiemensen’

Lees verder

Een nieuw jaar, een nieuw thema voor SAOP

Lees verder

Xander Beenhakkers per januari 2023 nieuwe SAOP-voorzitter

Lees verder

Update: projectleidersbijeenkomst afgelast

Lees verder

Virtual Reality Plaats Delict-training gelanceerd

Lees verder

Landelijk vervolg pilot Werkstudentenprogramma

Lees verder

De Blauwe Baan als expertisecentrum voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Lees verder

Project Elize: meer inzicht in eigen herstel- en integratieproces

Lees verder

Elize: inzicht in jouw herstel- en re-integratieproces

Lees verder

De Blauwe Baan

Lees verder

Prachtige titel voor Schotman

Beste bezoeker, dit is een testpagina. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Neem contact op

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Post overzicht

Geen resultaten gevonden.

Recente posts

Wat heeft het project Selectievoorbereiding voor de politie opgeleverd?

Lees verder

Stichting Politie Veteraan: een doorontwikkeling van het revitaliseringsprogramma in de natuur

Lees verder

Een toekomstige, wendbare politieorganisatie met ‘Hartstocht voor politiemensen’

Lees verder

Tekstblok

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Tekstblok

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Tekstblok Media

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Tekstblok Media

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Tekstblok 2 kolommen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Button test

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Twee weken voor de bestuursvergadering (zie de agenda op deze website) moet een subsidieaanvraag bij SAOP binnen zijn. In de eerstvolgende bestuursvergadering bespreekt het bestuur de subsidieaanvraag en neemt het daarover een besluit. Er kunnen drie dingen gebeuren:

– Het bestuur heeft nog aanvullende informatie nodig voor een definitief besluit.
– De aanvraag wordt toegekend.
– De aanvraag wordt afgekeurd.
Wanneer de aanvraag wordt toegekend, legt SAOP de contactpersoon van het project kort daarop een conceptovereenkomst voor waarin de rechten en plichten van SAOP en de subsidieontvanger worden vastgelegd. Daarbij moet je denken aan de looptijd, de toegekende subsidie en de verantwoordingsplichten. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen volgt een toekenningsbrief, waarna een voorschot van 50% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt.

– Werk het idee voor je project uit en voorzie het van een begroting.
– Als je een conceptplan hebt, kun je dit altijd bespreken met het secretariaat van SAOP. Neem daarvoor contact op met saop@caop.nl.
– Gebruik het format aanvraag subsidie om je projectplan op te stellen. Dan weet je zeker dat alle informatie is opgenomen die nodig is om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden arbeidsmarktprojecten.
– Dien de aanvraag voor de subsidie in. Dat moet gebeuren door het bevoegd gezag van je organisatie. Voor de politie is dit de directeur Politiedienstencentrum (PDC); voor de vakorganisaties het dagelijkse bestuur van de organisatie.
– SAOP heeft met de politie een vaste route voor een subsidieaanvraag afgesproken. Je kunt aanvragen indienen bij de centrale contactpersoon voor SAOP binnen de politie, via het e-mailadres: subsidies.fin@politie.nl.

Tien tips voor je subsidieaanvraag voor een arbeidsmarktproject

Op zoek naar tips om een kansrijke aanvraag in te dienen? Lees het artikel: Tien tips voor je subsidieaanvraag voor een arbeidsmarktproject

Elk project krijgt een portefeuillehouder vanuit het bestuur. Met deze persoon heb je regelmatig overleg over de voortgang van het project. Gedurende de looptijd van het project dien je voortgangsrapportages in om het hele bestuur goed op de hoogte te houden. Hiervoor kun je het format voor de voortgangsrapportage invullen. In de voortgangsrapportages kun je ook knelpunten voorleggen, die dan in de bestuursvergadering worden besproken.

Het bestuur van SAOP toetst de subsidieaanvraag aan de criteria die in de subsidievoorwaarden van SAOP zijn vastgelegd. Als je aanvraag aan deze criteria voldoet, is er dus een grote kans dat je de subsidie krijgt toegekend. Daarnaast is het besluit over de subsidie afhankelijk van de middelen die SAOP in een bepaald jaar beschikbaar heeft voor arbeidsmarktprojecten.  Op basis van de beschikbare middelen kan ook besloten worden dat bijvoorbeeld maar een deel van een aanvraag wordt gehonoreerd.